+30 2810 396700

Χειρουργικό

Στη Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης διενεργείται πάσης φύσεως χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο λειτουργίας του Χειρουργικού Τμήματος, το οποίο διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό και άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Πιο αναλυτικά το Χειρουργικό Τμήμα είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε κάθε πάθηση, η οποία σχετίζεται με τη Γενική Χειρουργική, εκτός από τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων. Ενδεικτικά:

  • Ογκολογικές επεμβάσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος
  • Επεμβάσεις μαστού
  • Επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις της γαστροοισοφαγικής συμβολής όπως γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, αχαλασία οισοφάγου κ.α.
  • Επεμβάσεις για παθήσεις της ορθοπρωκτικής περιοχής, όπως αιμορροΐδες, ραγάδες κ.α.
  • Επεμβάσεις για παθήσεις της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων
  • επεμβάσεις παχυσαρκίας
  • Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αφαίρεση σπίλων, βιοψίες δερματικών βλαβών κ.λπ.
  • Αποκαταστάσεις κηλών
  • Χειρουργικές επεμβάσεις ενδοκρινών αδένων όπως θυρεοειδεκτομή

είναι μερικές από τις χειρουργικές επεμβάσεις που μπορούν να διενεργηθούν στο Χειρουργικό Τμήμα από χειρουργούς οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευθεί σε κέντρα αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι επεμβάσεις εκτελούνται είτε λαπαροσκοπικά (κατά κύριο λόγο), είτε ανοικτά, είτε με την χρήση LASER ή άλλες σύγχρονες τεχνικές.

Συνολικά η στρατηγική του Χειρουργικού Τμήματος εδράζεται στην εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων, οι οποίες σήμερα προσφέρουν μικρότερο χρόνο νοσηλείας, ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, μειωμένο κόστος για τον ασθενή και καλύτερη ψυχολογία, καθώς επιστρέφει ταχύτερα σε οικείο περιβάλλον και την εργασία του.