+30 2810 396700

Υπερηχογράφημα Ισχίων Νεογνού

Το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου είναι μια παθολογική οντότητα γνωστή από τα χρόνια του Ιπποκράτη, όμως ακόμη και σήμερα εξακολουθεί μερικές φορές να αποτελεί πρόβλημα όσον αφορά την πρώτη διάγνωση και αντιμετώπισή της. Με τον όρο συγγενές εξάρθρημα του ισχίου (αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου σύμφωνα με νεότερη ορολογία) περιγράφεται παθολογική κατάσταση των ισχίων κατά την οποία η κεφαλή του μηριαίου οστού έχει την τάση να παρεκτοπίζεται έξω από την κοτύλη της λεκάνης.

Ο σημαντικότερος προδιαθεσικός παράγοντας είναι η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού. Άλλοι παράγοντες είναι:

  • η ισχιακή προβολή
  • το ολιγάμνιο
  • ανωμαλίες των άκρων ποδών

Μερικά επιδημιολογικά της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου είναι ότι:

  • τα κορίτσια προσβάλλονται πιο συχνά από τα αγόρια (6 προς 1)
  • η ετερόπλευρη εντόπιση είναι πιο συχνή από την
  • αμφοτερόπλευρη (2 προς 1)
  • το αριστερό ισχίο προσβάλλεται πιο συχνά από δεξιό (4 προς 1)

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρώιμη διάγνωση για να αποφευχθεί η ανώμαλή ανάπτυξη του ισχίου επειδή η φυσιολογική ανάπτυξη της αρθρώσεως εξαρτάται από την έγκαιρη επικέντρωση της κεφαλής του μηριαίου μέσα στην κοτύλη.

Πότε συνιστάται το υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα έχει τύχει ευρείας αποδοχής στη διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχίου νεογνών και βρεφών.

Υπερηχογραφικός έλεγχος των ισχίων συνιστάται:

  • όταν η κλινική εξέταση είναι αμφίβολη
  • όταν η κλινική εξέταση είναι θετική για την αξιολόγηση του βαθμού της δυσπλασίας και τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπεία προληπτικά

Η υπερηχογραφία προσφέρει σημαντικά διαγνωστικά πλεονε-κτήματα σε σχέση με άλλες απεικονιστικές μεθόδους και επιπλέον δεν υποβάλλει το παιδί σε ακτινοβολία. Πρόκειται για εξέταση ακίνδυνη και ανώδυνη. Το τμήμα υπερηχογραφίας της κλινικής ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ παρέχει τη δυνατότητα υπερηχογραφικού προληπτικού ελέγχου των ισχίων. Η εξέταση είναι προτιμότερο να γίνεται όταν το βρέφος είναι ηλικίας 45 – 60 ημερών.

Τηλέφωνο ραντεβού: 2810 396 712, 2810 396 717