+30 2810 396700

Εμβρυομητρική Ιατρική

Εννέα υπηρεσίες προγεννητικής διάγνωσης προσφέρει η Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης σε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης και ηλικίας του βρέφους.

Ειδικότερα, οι εξετάσεις που μπορούν να κάνουν οι μέλλουσες μανούλες στην κλινική μας είναι οι ακόλουθες:

 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας & εξέταση papp–A (εκτίμηση υπερηχογραφικών & βιοχημικών δεικτών χρωμοσωματικών ανωμαλιών στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης)
 • Υπερηχογράφημα επιπέδου II (υπερηχογραφικός έλεγχος ανατομίας και μορφολογίας του εμβρύου στο 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης με κύριο σκοπό την ανίχνευση συγγενών ανωμαλιών) ανατομικού και μορφολογικού τύπου
 • Υπερηχογράφημα εμβρυϊκής ανάπτυξης Doppler (υπερηχογραφικός έλεγχος εμβρυϊκής ανάπτυξης, βιοφυσικό προφίλ και εμβρυοπλακουντιακό Doppler στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης).
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος ελευθέρου εμβρυϊκού DNA (non invasive testing NIPT / cell-free fetal DNA, cffDNA)
 • Επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι (λήψη / βιοψίας τροφοβλάστης – αμνιοπαρακέντηση – ομφαλιδοπαρακέντηση).
 • Γενετικές εξετάσεις χρωμοσωματικών ανωμαλιών & γονιδιακών νοσημάτων εμβρύου & γονέων
 • Γενετική Συμβουλευτική
 • Καρδιοτοκογράφημα

Προσφορές Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και τις εξελίξεις στον ΕΟΠΥΥ, η Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης προχώρησε στη δημιουργία της ακόλουθης προσφοράς:

Αναβάθμιση κατηγορίας δωματίου στον τοκετό

Για όσες γυναίκες πραγματοποιήσουν πλήρη υπερηχογραφικό έλεγχο στη Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης και συγκεκριμένα:

 • τον Υπερηχογραφικό έλεγχο 1ου τριμήνου / Μέτρηση Αυχενικής Διαφάνειας & PAPP-A και το Υπερηχογράφημα 2ου επιπέδου
 • Doppler σε συνδυασμό με ένα υπερηχογράφημα.

Σχετικά με την εξέταση PAPP-A, αυτή συμπεριλαμβάνεται στο φάσμα εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Η εξέταση εκτελείται από τον αναλυτή KRYPTOR, τον πρώτο αναλυτή διαπιστευμένο από το FMF, ενώ τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός δύο ωρών (εργάσιμες ημέρες).