+30 2810 396700

Προσφορά: Διαγνωστικός έλεγχος για ταυτόχρονη ανίχνευση COVID-19 & Ιού Γρίπης Α+Β

Διαβάστε το άρθρο

Τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου για την ταυτόχρονη ανίχνευση της COVID-19 και του ιού της γρίπης Α και Β, προσφέρει ο Όμιλος Euromedica.

Η τιμή του διαγνωστικού ελέγχου ανέρχεται σε 30 € και μπορεί να διενεργηθεί στη Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης, στο Ιδιωτικό Πολυιατρείο Παγκρήτια Υγεία και στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Euromedica – Εγκέφαλος Ρεθύμνου