+30 2810 396700

Πιστοποιήσεις

Η Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης, πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την καθιέρωση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τo πρότυπο ISO 9001:2015 και Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 15224:2016, με πεδίο εφαρμογής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ KAI ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» από τον διεθνή φορέα Swiss Approval International.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε επιτυχώς την διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO14001:2015 από τον φορέα πιστοποίησης QS Zurich AG, ως προς το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει, με πεδίο εφαρμογής την Λειτουργία Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής, Βιοπαθολογικού & Ακτινολογικού Εργαστηρίου.