+30 2810 396700

Ο Όμιλος

Ο Όμιλος Euromedica λειτουργεί στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παροχής πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι προσιτές διαμέσου ενός ευρύτατου δικτύου το οποίο συμπεριλαμβάνει διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

Από το 1989, όταν εκκίνησε την πορεία του στον χώρο της υγείας με ένα διαγνωστικό κέντρο, ο Όμιλος Euromedica έχει εξελιχθεί σήμερα σε έναν εκ των κυριότερων ιατρικών ομίλων της Ελλάδας, διαθέτοντας περισσότερους από 2.500 συνεργάτες ιατρούς και 1.000 κλίνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δομές του Ομίλου εξυπηρετούνται, κάθε χρόνο, 500.000 ασθενείς. Πλέον, ο Όμιλος συνεχίζει να δηλώνει παρών στον ελλαδικό χώρο, εστιάζοντας την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στη χώρα.

Ανέκαθεν η αποστολή του Ομίλου Euromedica ήταν να παρέχει υψηλού επιπέδου και καινοτόμες υπηρεσίες περίθαλψης με επίκεντρο την ασφάλεια του ασθενούς και εφαρμόζοντας τις διεθνείς προδιαγραφές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος ακολουθεί την εξής στρατηγική:

  • Εξοπλίζεται διαρκώς με τον πιο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό διαμέσου του εκτενούς επενδυτικού σχεδίου το οποίο εφαρμόζεται
  • Το προσωπικό του ομίλου παρακολουθεί εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης και οι συνεργάτες ιατροί επιστημονικές ενημερώσεις
  • Σε κάθε περιοχή δραστηριότητας ο Όμιλος συνεργάζεται με κορυφαίους ιατρούς
  • Όλες οι μονάδες στελεχώνονται με έμπειρο και επιστημονικά άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό