+30 2810 396700

Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια-Βοηθός Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας Χειρουργείου

Η Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης, αναζητά για άμεση απασχόληση

Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια-Βοηθός Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας Χειρουργείου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • 2 έτη εμπειρία σε χειρουργεία
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το  βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων