+30 2810 396700

Ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Η Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης, αναζητά για άμεση απασχόληση

Ιατρούς Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής σχολής
  • Ειδικότητα Γενικής ιατρικής ή Παθολογίας
  • Βεβαίωση εγγραφής ιατρικού συλλόγου
  • Καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
  • Προσωπικές δεξιότητες υπευθυνότητα, εργατικότητα, συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης
  • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το  βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων