+30 2810 396700

Καριέρα

Στη Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης απασχολούνται επαγγελματίες υγείας από όλο το φάσμα του εν λόγω επιστημονικού κλάδου, οι οποίοι ξεχωρίζουν τόσο για τις γνώσεις τους όσο και για την ομαδικότητα, το πνεύμα συνεργασίας που διαθέτουν και το αίσθημα ευθύνης για τη φροντίδα του ασθενούς.

Η ικανότητα να ανταπεξέρχεται κάποιος έναντι απαιτητικών συνθηκών αποτελεί ένα από τα μείζονα κριτήρια επιλογής του προσωπικού της Κλινικής. Η ίδια βαρύτητα δίνεται και στη συμμόρφωση στους κανόνες και στις διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, η Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης προσφέρει στους εργαζομένους της ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον, στηρίζοντας τη διαρκή εξέλιξή τους, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συνέδρια, σεμινάρια και γενικότερα επιστημονικές εκπαιδεύσεις. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι της Κλινικής έχουν την τύχη να χειρίζονται ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

Εφόσον θέλετε να ενταχθείτε και εσείς στην οικογένεια της Γενικής Κλινικής Euromedica Μητέρα Κρήτης, μπορείτε να επισυνάψετε το βιογραφικό σημείωμά σας, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα.

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων