+30 2810 396700

Καρδιολογικό Ιατρείο

Το Καρδιολογικό Ιατρείο της Γενικής Κλινικής Euromedica Μητέρα Κρήτης εστιάζει στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στη θεραπεία των καρδιολογικών παθήσεων, εφαρμόζοντας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον χώρο της τεχνολογίας και της ιατρικής.

Ο βασικός στόχος το Καρδιολογικού Ιατρείου είναι η προληπτική παρακολούθηση του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, προκειμένου τυχόν πρόβλημα να εντοπιστεί στα αρχικά στάδιά του. Βασική επιδίωξη του ιατρείου είναι η διάγνωση των υφιστάμενων καρδιολογικών παθήσεων με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων ή κλινικά.

Το Καρδιολογικό Ιατρείο της Γενικής Κλινικής Euromedica Μητέρα Κρήτης είναι εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα και απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και στελεχωμένη με άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, δεδομένα τα οποία εγγυώνται την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Οι εξετάσεις

Στη Γενική Κλινική  Euromedica Μητέρα Κρήτης λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες εξετάσεις:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφει σε χαρτί τον καρδιακό ρυθμό και την καρδιακή συχνότητα διαμέσου της ανάλυσης του ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο παράγεται από την καρδιά.

Ειδικά όταν υπάρχουν συμπτώματα τα οποία «δείχνουν» κάποια καρδιοπάθεια, όπως δύσπνοια, ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, πόνος στο στήθος, απώλεια αισθήσεων, τότε το Ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση για τον εντοπισμό ενδεχόμενου νοσήματος. Χαρακτηριστικό της σημασίας της εξέτασης είναι το γεγονός ότι μπορεί να ανιχνεύσει το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τη στηθάγχη, την ισχαιμία του μυοκαρδίου, όπως επίσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση των καρδιοπαθών και στον προληπτικό έλεγχο των αθλούμενων.

Υπερηχοκαρδιογράφημα

Στη Γενική Κλινική Euromedica Μητέρα Κρήτης διενεργείται πλήρης υπερηχοκαρδιολογική μελέτη, η οποία συμπεριλαμβάνει διαθωρακική μελέτη πραγματικού χρόνου 2-διαστάσεων, καταγραφή M-mode και Doppler υπερηχογράφημα φάσματος και έγχρωμη απεικόνιση ροής.

Το υπερηχογράφημα αξιοποιεί τα ηχητικά κύματα, δηλαδή τους υπερήχους, ώστε να αναπαράγει την εικόνα της καρδιάς του εξεταζόμενου. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία της καρδιάς και των βαλβίδων, ενώ με την τεχνική Doppler μπορούν να ελεγχθούν τυχόν ανωμαλίες στην πίεση και στη ροή του αίματος μέσα στις καρδιακές κοιλότητες.

Triplex

Με το Triplex αξιολογείται η καρδιακή λειτουργία, το πάχος των καρδιακών τοιχωμάτων, το μέγεθος των κοιλοτήτων της καρδιάς, η ανατομία και η λειτουργία του περικαρδίου και των καρδιακών βαλβίδων. Επιπλέον, με την εν λόγω εξέταση μελετώνται οι συγγενείς καρδιοπάθειες.